Laser Tag 2.0


Laser Tag 2.0 pentru PC si MAC si tutorial cum sa folosesti ca sa poti face asa ceva :

Totul se gaseste AICI.

Posted on January 1, 2010

Leave a comment